કંપની સમાચાર

 • 2020 International CES

  2020 આંતરરાષ્ટ્રીય સીઈએસ

  પ્રિય ગ્રાહકો, ખુબ આનંદ સાથે અમે ગોપોડ ગ્રુપ લિમિટેડ તમને 2020 આંતરરાષ્ટ્રીય સીઈએસમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપે છે. કૃપા કરીને અમારી બૂથ માહિતી નીચે જુઓ: તારીખ: જાન્યુઆરી 7-10,2020 બૂથ નંબર: સાઉથ હોલ 4, 36522 અમે તમને ત્યાં મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ! ચીર્સ!  
  વધુ વાંચો
 • 2019 October HK Global Sources

  2019 Octoberક્ટોબર એચ.કે. વૈશ્વિક સૂત્રો

  પ્રિય ગ્રાહકો, ખુબ આનંદ સાથે અમે ગોપોડ ગ્રુપ લિમિટેડ તમને 2019 ઓક્ટોબર એચ.કે. વૈશ્વિક સ્ત્રોત મેળામાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપે છે. કૃપા કરી અમારી બૂથ માહિતી નીચે જુઓ: તારીખ: 11-14 મી Octક્ટો. 2019/18 મી -21 મી Octક્ટો. 2019 સરનામું: હોંગકોંગ એરપોર્ટ બૂથ નંબર: 6 જે 02 અમે તમને ત્યાં મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ ...
  વધુ વાંચો
 • 2019 Computex

  2019 કોમ્પ્યુટેક્સ

  ખૂબ આનંદ સાથે અમે ગોપોડ ગ્રુપ લિમિટેડ તમને 2018 તાઈપી કોમ્પ્યુટેક્સમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્યું છે. કૃપા કરી અમારી બૂથની માહિતી નીચે જુઓ: તારીખ: મે 28-જૂન 1, 2019 સરનામું: તાઈપેઈ વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર નાંગગંગ એક્ઝિબિશન હોલ બૂથ નંબર: એમ0320 અમે તમને ત્યાં મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ! ચીર્સ!
  વધુ વાંચો
 • 2019 April HK Global Sources

  2019 એપ્રિલ એચ.કે. વૈશ્વિક સૂત્રો

  પ્રિય ગ્રાહકો, ખૂબ આનંદ સાથે અમે ગોપોડ ગ્રુપ લિમિટેડ તમને 2019 એપ્રિલ એચ.કે. વૈશ્વિક સ્ત્રોત મેળામાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપે છે. કૃપા કરી અમારી બૂથ માહિતી નીચે જુઓ: તારીખ: 11-14 મી Octક્ટો. 2019/18 મી -21 મી Octક્ટો. 2019 સરનામું: હોંગકોંગ એરપોર્ટ બૂથ નંબર: 6 જે 02 અમે તમને ત્યાં મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ ...
  વધુ વાંચો
 • 2019 International CES

  2019 આંતરરાષ્ટ્રીય સી.ઇ.એસ.

  પ્રિય ગ્રાહકો, ખુબ આનંદ સાથે અમે ગોપોડ ગ્રુપ લિમિટેડ તમને 2019 આંતરરાષ્ટ્રીય સીઈએસમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપે છે. કૃપા કરી અમારી બૂથ માહિતી નીચે જુઓ: તારીખ: જાન્યુઆરી 8-11,2019 બૂથ નંબર: સાઉથ હોલ 4, 36924 અમે તમને ત્યાં મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ! ચીર્સ!
  વધુ વાંચો
 • 2018 Berlin IFA

  2018 બર્લિન આઈએફએ

  પ્રિય ગ્રાહકો, ખૂબ આનંદ સાથે અમે ગોપોડ ગ્રુપ લિમિટેડ તમને 2018 બર્લિન આઈએફએ મેળામાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપે છે. કૃપા કરી અમારી બૂથ માહિતી નીચે જુઓ: તારીખ: 31 Augગસ્ટ. 2018/5 સપ્ટે. 2018 હોલ: 14.1 બૂથ નંબર: 118 અમે તમને ત્યાં મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ! ચીર્સ!
  વધુ વાંચો